РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Філософія науки: традиції та інновації
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Науки:
філософські (22.12.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15796-4268Р від 27.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Білоруська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У науковому журналі висвітлюються актуальні проблеми філософії науки, епістемології, антропології, методології сучасної інноваційної освіти. Особливий акцент зроблено на аналізі постнекласичних практик в умовах трансформацій та крос-культурних взаємодій сучасного соціуму. Також у журналі окреслені нагальні проблеми людини в сучасній науковій картині світу.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0542- 22-59-27
FAX:
kfs.sspu@gmail.com
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна