РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Філософія освіти
Philosophy of education
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Інститут вищої освіти НАПН України
Науки:
філософські (16.05.2016) перереєстрація
філософські (17.03.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20044-9844 ПР від 17.05.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-1606(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-7662(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
WorldCat
Registry of Open Access Repositories (ROAR)
ResearchGate
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 286-64-02
FAX:
lugor2048@gmail.com
Інститут вищої освіти НАПН України, офіс 902, вул. Бастіонна, м. Київ, 01014