РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Філософія права і загальна теорія права
Philosophy of Law and General Theory of Law
останнє оновлення 25-04-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Науки:
юридичні (15.04.2014) перереєстрація
юридичні (07.04.2022)
Спеціальності:
081 - Право (07.04.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18647-7447 Р від 30.01.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-7153(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-7039(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Філософія права і загальна теорія права – це журнал, присвячений фундаментальним проблемам юриспруденції. Наша мета – сприяти розвиткові фундаментального знання про право через створення майданчика для актуальних дискусій та обміну новими ідеями в цій царині, а також інтеграцію вітчизняної думки у світовий філософсько-правовий дискурс. Сподіваємось, що розвиток відповідного інтелектуального простору сприятиме фундаменталізації юридичної освіти та зростанню значущості права в суспільстві.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
EBSCOhost
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Registry of Open Access Repositories (ROAR)
WorldCat
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
ResearchGate
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38057 704-92-72
FAX:
philosophyoflawjournal@gmail.com
Контактна особа Наталія Сатохіна
вул. Пушкінська, 77, Харків, Україна, 61024