РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Філософська та релігійна антропологія
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Науки:
філософські (15.04.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20373-10173Р від 08.07.2013

Вид видання: збірник Архів

ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX: