РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фінанси України
Финансы Украины
Finances of Ukraine
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (24.09.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (24.09.2020)
71 - Облік і оподаткування (24.09.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (24.09.2020)
73 - Менеджмент (24.09.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (24.09.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (24.09.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22273-12173 ПР від 12.09.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2305-7645(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4662(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
Global Impact Factor (GIF)
Scientific Indexing Services (SIS)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 277 51 19,+38 (044) 277 51 23
FAX:
fin-ukr@ukr.net
01014, м. Київ, б-р Дружби Народів, 38