РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice
останнє оновлення 27-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Науки:
економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (07.05.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.05.2019)
71 - Облік і оподаткування (07.05.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24619-14559ПР від 16.10.2020

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-4994(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2310-8770(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

В збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

The Collection is devoted to the questions of Economics, Accounting, finance and Banking. The Collection is intended for specialists of banking and financial systems, managers and specialists of enterprises of all forms of ownership, academics and students of educational institutions.

В сборнике освещают вопросы экономики, учета, финансов и банковского дела. Сборник рассчитан на специалистов банковской и финансовой систем, руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности, научных работников и студентов учебных заведений.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
Universal Impact Factor
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

fkd@ubs.edu.ua
Контактна особа ГІРНА Олександра Йосипівна,Циганчук Роман
вул. Січових Стрільців, буд. 11, м. Львів, 79007, Україна