РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Financial and credit activity: problems of theory and practice
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
ТОВ "ФІНТЕХАЛЬЯНС"
Науки:
економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (07.05.2019)
Спеціальності:
051 - Економіка (07.05.2019)
071 - Облік і оподаткування (07.05.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (07.05.2019)
073 - Менеджмент (07.05.2019)
075 - Маркетинг (07.05.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (07.05.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №25064-15004ПР від 04.01.2022

Вид видання: збірник Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-4994(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2310-8770(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник наукових праць є міжнародним науковим рецензованим виданням, в якому висвітлюються наукові публікації вітчизняних і закордонних дослідників, присвячені питанням розвитку сучасного банківництва, фінансів, обліку і аудиту; удосконаленню моделей і технологій обробки фінансової інформації; економіко-теоритичним і соціально-гуманітарним аспектам розвитку фінансово-кредитних систем і трансформації фінансово-економічних процесів. Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та здобувачів усіх рівнів закладів вищої освіти.

This Publication is a peer-reviewed professional publication covering theoretical and empirical research and practical application studies on regulatory framework and challenges of the modern banking system; addresses key issues in monetary and fiscal policies, finance, accounting and audit; digital transformation and leveraging of new technologies in data processing and optimizing existing processes; regulatory compliance, challenges and future trends in financial system; effects of macroeconomic factors on the financial system, credit market, lending; socio-economic context of financial and economic processes transformation. This Publication is read and referred to by scholars and/or experts, researchers, academic community, policymakers, practitioners, and decision-makers in finance, banking, accounting, audit and related fields across all industries, all business sizes, all ownership types, both nationally and internationally.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Анжела
Кузнєцова
Anzhela
Kuznyetsova
доктор наук (економічні), професор, Університет банківської справи, Україна, Львів, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3590-7625
Заступник Головного Редактора
Марек
Щепанський
Marek
Szczepański
доктор наук (економічні), професор, Познанський технічний університет, Польща, Познань, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8929-7490
Секретар
Олена
Сидорова
Olena
Sydorova
кандидат наук (економічні), доцент, Університет банківської справи, Україна, Львів
Член Редколегії
Юрій
Білан
Jurij
Bilan
кандидат наук (економічні), професор, Університет Томаша Баті, Чехія, Злін, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0268-009X
Радослав
Янкал
Radoslav
Jankal
кандидат наук (економічні), Університет Жиліна, Словаччина, Жиліна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6447-1651
Димитр
Велев
Dimiter
Velev
кандидат наук (технічні), професор, Університет національної та світової економіки, Болгарія, Софія, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3030-1819
Тетяна
Васильєва
Tetiana
Vasylieva
доктор наук (економічні), професор, Сумський державний університет, Україна, Суми, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0635-7978
Сергій
Козьменко
Serhiy
Kozmenko
доктор наук (економічні), професор, Університет соціальних наук, Польща, Лодзь, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7710-4842
Лариса
Гриценко
Larysa
Hrytsenko
доктор наук (економічні), професор, Сумський державний університет, Україна, Суми, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3903-6716
Ірина
Боярко
Iryna
Boiarko
доктор наук (економічні), професор, Університет банківської справи, Україна, Львів, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0690-2251
Світлана
Науменкова
Svitlana
Naumenkova
доктор наук (економічні), професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8582-6044
Володимир
Міщенко
Volodymyr
Mishchenko
доктор наук (економічні), професор, Університет банківської справи, Україна, Львів, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8565-2686
Ямамото
Гонка Теллі
Yamamoto
Gonca Telli
доктор філософії (Оберіть галузь науки), професор, Університет Догус, Туреччина, Стамбул, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8238-3185
Махмет
Хакан Сатман
Mehmet
Hakan Satman
доктор філософії (Оберіть галузь науки), професор, Стамбульский Університет, Туреччина, Стамбул, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9402-1982
Аббас
Мардані
Abbas
Mardani
Університет Південної Флориди, США, Тампа, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1010-3655
Тетяна
Давидюк
Tetiana
Davydiuk
доктор наук (економічні), професор, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3990-5926
Андрій
Любенко
Andriy
Lyubenko
доктор наук (економічні), професор, Університет банківської справи, Україна, Львів, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9064-4253
Суеда
Сітват Батул
доктор філософії (Оберіть галузь науки), доцент, COMSATS Ісламадський університет, Пакистан, Ісламабад, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4118-7310
Галина
Возняк
Halyna
Voznyak
доктор наук (економічні), професор, ДУ "Інститут регіонал. досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", Україна, Львів, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2001-0516
Пьотр
Була
Piotr
Buła
доктор наук (економічні), професор, Краківський економічний університет, Польща, Краків, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8741-8327
Руслан
Костирко
Ruslan
Kostyrko
доктор наук (економічні), професор, НАУ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9247-3363
Моуна
Гассара
Mouna
Gassara
доктор наук (Оберіть галузь науки), Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax, Туніс, Сфакс
Марія
Хмелярчук
Mariya
Khmelyarchuk
доктор наук (економічні), професор, Університет банківської справи, Україна, Львів, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9800-4709
Фарук
Мухаммад
Farooq
Muhammad
доктор філософії (Оберіть галузь науки), Університет технологій, Австралія, Сідней, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0691-2599

Контактні дані

fkd@fta.org.ua
Харківське шосе, буд. 180/21, м. Київ, 02121, Україна