РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Харчова наука і технологія
Food science and technology
Пищевая наука и технология
останнє оновлення 06-05-2022
Категорiя А
Засновник(и):
Одеська національна академія харчових технологій
Науки:
технічні (09.03.2016) перереєстрація
технічні (07.05.2019)
Спеціальності:
161 - Хімічні технології та інженерія (07.05.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (07.05.2019)
181 - Харчові технології (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12578-1462ПР від 16.05.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2073-8684(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2409-7004(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення найбільш важливих та актуальних проблем теорії та практики, які відносяться до сфери АПК: нутріціологія, дієтологія, проблеми харчування, хімія харчових продуктів і матеріалів, нові види сировини, технологія харчових виробництв, контроль якості й безпека продуктів харчування, біопроцеси, біотехнологія харчових продуктів, біологічно активні добавки, процеси й устаткування харчових виробництв, автоматизація, управління і економіка харчових виробництв, екологія й охорона навколишнього середовища.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
AGRIS
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
EBSCOhost
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scilit (посилання)
SHERPA/RoMEO (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Dimensions (посилання)
CABI
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Єгоров
Б. В.
доктор наук (технічні), професор, ректор Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-7526-0315
Заступник Головного Редактора
Ткаченко
Н. А
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-2557-3927
Поварова
Н. М.
кандидат наук (технічні), проректор з наукової роботи Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-3630-8384
Відповідальний Редактор
Капустян
А. І.
кандидат наук (технічні), доцент кафедри харчової хімії та експертизи Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-2557-3927
технічний редактор
Турецький
В. О.
викладач кафедра іноземних мов Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса
Член Редколегії
Алексієва
І.
доктор наук (технічні), професор, декан факультету економіки Університет харчових технологій, Болгарія, Пловдив
Безусов
А. Т.
доктор наук (технічні), професор кафедри біоінженерії і води Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-0690-2406
Бурдо
О. Г.
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-2630-1819
Віннікова
Л. Г.
доктор наук (технічні), професор, професор, зав. кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-6106-1785
Верхівкер
Я. Г.
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри біоінженерії і води Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-2563-4419
Драгоєв
С. Г.
доктор наук (технічні), професор кафедри технології м’яса та риби Університет харчових технологій, Болгарія, Пловдів, ORCID: 0000-0003-4817-6008
Д’яконова
А. К.
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-6895-0780
Еланідзе
Л. Д.
доктор наук (технічні), Інституту харчових технологій Телавського державного університету ім. Я. Гогебашвілі, Грузія
Іоргачова
К. Г
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-6106-1785
Капрельянц
Л. В.
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-2136-5669
Коваленко
О. О.
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, завідувач кафедри біоінженерії i води Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-8009-1103
Крусір
Г. В.
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-6464-5754
Лайма
Чесоніене
доктор наук (технічні), професор, Факультет лісних наук та екології, Інститут навколишнього середовища та екології, Литва
Марінов
М.
професор кафедри технології бродильних виробництв Університет харчових технологій, Болгарія, Пловдив
Мардар
М. Р.
доктор наук (технічні), професор, проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-0831-500X
Марцин
Курек
доктор наук (технічні), доцент департаменту харчування Варшавський природничий університет, Польща
Некрасов
П. А.
доктор наук (технічні), професор кафедри технології жирів і продуктів бродіння Національний технічний університет «ХПІ», Україна, Харків, ORCID: 0000-0003-0831-500X
Нікіпєлова
О. М.
доктор наук (хімічні), професор, Державний заклад «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Одеса
Ніколенко
М. В.
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна, Дніпро, ORCID: 0000-0001-9289-2680
Олівера
Дюрагіц
доктор наук (Оберіть галузь науки), директор інституту харчових технологій Університет в м. Нові Сад, Сербія
Осипова
Л. А.
доктор наук (технічні), професор, кафедра технології вина та сенсорного аналізу Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса
Патріс
Лаллєманд
професор виноградарства та енології Інститут вина та виноградарства Монпельє, Франція
Пилипенко
Л. М.
доктор наук (технічні), професор кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-3739-1872
Сарібєкова
Д. Г.
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонський національний технічний університет, Україна, Херсон
Сурай
П.
доктор наук (біологічні), професор, професор кафедри біохімії харчування Сільськогосподарський університет Годолло, Угорщина, ORCID: 0000-0002-5012-8681
Тележенко
Л. М.
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-6675-2625
Ткаченко
О. Б.
доктор наук (технічні), доцент, в.о. зав. кафедрою технології вина та сенсорного аналізу Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-6969-6446
Хосіташвілі
М. Л.
доктор наук (технічні), доцент кафедри сільського господарства та хімії Телавський Університет ім. Я. Гогебашвілі, Грузія
Хотіварі
А. В.
кандидат наук (технічні), Грузинський науково-дослідний інститут харчової промисловості, Грузія
Черно
Н. К.
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедри харчової хімії та експертизи Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-4851-1347
Чигиринець
О. Е.
доктор наук (технічні), професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігора Сікорського», Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-6191-7096

Контактні дані

(096) 75-88-834,(048) 71-24-153
FAX:
fst.journal@ukr.net
Одеська національна академія харчових технологій, 65039, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, 112, офіс Д-121