РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Хімія металів і сплавів
Chemistry of Metals and Alloys
останнє оновлення 23-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
Науки:
хімічні (29.12.2014) перереєстрація
хімічні (17.03.2020)
Спеціальності:
102 - Хімія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12787-1671Р від 03.05.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1998-8079(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1998-8087(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Мета журналу - публікувати повідомлення про нові розробки фундаментальних і прикладних досліджень в області діаграм стану, синтезу, кристалічних структур, фізичних властивостей тощо. Увага приділятиметься вивченню металів, сплавів та інтерметалічних сполук. Також журнал буде включати статті про споріднені сполуки: гідриди, неорганічні та органометалічні сполуки тощо.

The scope of the journal is to publish reports on recent developments in fundamental and applied research in the fields of phase diagrams, synthesis, crystal structures, physical properties, etc. The focus will be on metals, alloys and intermetallic compounds, but the journal will also include papers on related compounds such as hydrides, inorganic compounds, organometallics, etc.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 32 2600388
FAX:
chemetal@lnu.edu.ua
Хімічний факультет Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005, м. Львів, Львівська область, Україна