РЕЄСТР наукових фахових видань України

Хімія, фізика та технологія поверхні
Chemistry, Physics and Technology of Surface
Химия, физика и технология поверхности
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
Науки:
фізико-математичні (16.05.2016) наказ
хімічні (11.07.2016) наказ
фізико-математичні (11.07.2019) наказ
хімічні (11.07.2019) наказ
Спеціальності:
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (11.07.2019) наказ
102 - Хімія (11.07.2019) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15571-4043ПР від 18.08.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-1704(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1238(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних питань хімії, фізики та технології поверхні. Тематика видання охоплює теоретичне та експериментальне вивчення фізичних, фізико-хімічних та біомедичних аспектів поверхневих явищ, адсорбційних та хімічних процесів на поверхні дисперсних твердих тіл, формування молекулярних і супрамолекулярних структур на межі поділу фаз, а також нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів і покриттів.

В журнале публикуются оригинальные и обзорные научные статьи по актуальным вопросам химии, физики и технологии поверхности твердых тел. Тематика издания охватывает теоретическое и экспериментальное изучение физических, физико-химических и биомедицинских аспектов поверхностных явлений, адсорбционных и химических процессов на поверхности дисперсных твердых тел, формирования молекулярных и супрамолекулярних структур на границе раздела фаз, а также наноразмерных и наноструктурированных материалов и покрытий.

Feature articles and reviews setting out the results of studies on actual problems of chemistry, physics, and technology of solid surfaces are to be published in the journal. The subject-matter of the edition covers theoretical and experimental examinations of physical, physicochemical, and biomedical aspects of surface phenomena, adsorption and chemical processes on disperse solid surfaces, forming molecular and supramolecular structures at the interfaces as well as nanosized and nanostructured materials and coverings.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
CrossRef
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
JournalSeek (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(044) 422-96-26
FAX: 380 44 424-35-67
chemphystech@isc.gov.ua
вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164, Україна