РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Хірургія дитячого віку
Surgery of children’s age
Хирургия детского возраста
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів
ТОВ «Група компаній мед експерт»
Науки:
медичні (13.03.2017) перереєстрація
медичні (07.05.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22500-12400ПР від 13.01.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-0041(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-1358(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Видання гармонійно поєднує інформацію про нові підходи до діагностики та лікування різних захворювань, передові медичні технології та застосування сучасного обладнання.

Издание гармонично сочетает информацию о новых подходах к диагностике и лечению различных заболеваний, передовые медицинские технологии и применения современного оборудования.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 498-08-80
FAX: 38 044 498-08-80

а/с 80, м. Київ-211, Україна, 04211