РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Хірургія України
Surgery of Ukraine
Хирургия Украины
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Асоціація хірургів-гепатологів України
Громадська організація "Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва"
ПП "ІНПОЛ ЛТМ"
Науки:
медичні (09.03.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21731-11631ПР від 21.12.2015 р.

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1818-5398(print) наклад: 2000
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-697X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

«Хірургія України» — видання, яке розглядає актуальну проблематику ургентної та планової хірургії, висвітлює досягнення хірургічних наукових шкіл України.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Мішалов
В. Г.
0
Безродний
Б. Г.
Білянський
Л. С.
Березницький
Я. С.
Біляєва
О. О.
Бойко
В. В.
Бондарєв
Р. В.
Велігоцький
М. М.
Гетьман
В. Г.
Грубнік
В. В.
Гук
І. І.
Данилов
О. А.
Дронов
О. І.
Запорожченко
Б. С.
Кобза
І. І.
Козинець
Г. П.
Копчак
В. М.
Котенко
О. Г.
Кривченя
Д. Ю.
Кулик
Л. В.
Левицький
А. Ф.
Лігоненко
О. В.
Лурін
І. А.
Мамчич
В. І.
Маркулан
Л. Ю.
Ничитайло
М. Ю.
Радзіховський
А. П.
Рибальченко
В. Ф.
Русин
B. I.
Скиба
В. В.
Сокур
П. П.
Тутченко
М. І.
Усенко
А. Ю.
Фелештинський
Я. П.
Фомін
П. Д.
Храпач
В. В.
Цема
Є. В.
Черняк
В. А.

Контактні дані

+38(044)-298-00-60,+38(044)-298-00-61
vitapol3@gmail.com
Контактна особа Ольга Берник
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179