РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Часопис економічних реформ
Time description of economics reforms
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Науки:
економічні (16.05.2016) перереєстрація
економічні (15.10.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (15.10.2019)
71 - Облік і оподаткування (15.10.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (15.10.2019)
73 - Менеджмент (15.10.2019)
75 - Маркетинг (15.10.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (15.10.2019)
232 - Соціальне забезпечення (15.10.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (15.10.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19842-9642 ПР від 19.03.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 4;р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2221-8440(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-2896(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення питань соціально-економічного розвитку України, методологічних і прикладних проблем сучасної економіки, досліджень у галузі економіки, менеджменту, організації виробництва та підприємництва, досвіду реформувань у всіх сферах економічної діяльності.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS)
WorldCat
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38057 788 4814
FAX:
a.likhonosova@gmail.com
Україна, 61070, Харківська область, м. Харків-70, вул. Чкалова, 17, редакція журналу "Часопис економічних реформ"