РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Часопис картографії
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
географічні (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17026-5796Р від 19.08.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-3451(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник підготовлений на базі кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подані матеріали висвітлюють результати теоретичних і практичних розробок у галузі географічної картографії та геоінформаційних технологій, можливості використання картографічного метода в суспільних та природничих науках.

The journal was established on the basis of the Department of Geodesy and Cartography of the Geographical Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv. The presented materials take up the results of theoretical and practical developments in the field of geographical cartography and geoinformation technologies, the use of the cartographic method of research in the social and natural sciences.

Сборник подготовлен на базе кафедры геодезии и картографии географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Представленные материалы освещают результаты теоретических и практических разработок в области географической картографии и геоинформационных технологий, использования картографического метода исследований в общественных и естественных науках.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 098 456 90 20,095 311 69 98,(044) 521-32-93
FAX:
logograd@ukr.net
03127, Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 2.