РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Часопис Київського університету права
останнє оновлення 23-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Київський університет права НАН України
Науки:
юридичні (12.05.2015) перереєстрація
юридичні (28.12.2019)
Спеціальності:
81 - Право (28.12.2019)
293 - Міжнародне право (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16356-4828 ПР від 19.02.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2219-5521(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, фінансового, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
HeinOnline
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 424-33-35,(044) 235-63-24
FAX:
kul@kul.kiev.ua
м. Київ, вул. Доброхотова, 7а