РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Часопис української історії
останнє оновлення 24-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ТОВ видавництво "Книги - ХХІ"
Науки:
історичні (13.07.2015) перереєстрація
історичні (02.07.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10347 від 01.09.2005

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-4611(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник вміщує статті, що на основі архівних документів та опублікованих матеріалів висвітлюють різні аспекти вітчизняної та всесвітньої історії від найдавніших часів до наших днів. Зокрема, аналізуються питання суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку, деякі історіографічні, джерелознавчі проблеми, історії науки та техніки, історичні портрети, подаються рецензії на наукові праці.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 239-33-18
FAX:
kotsurap@meta.ua
Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра етнології та краєзнавства, ауд. 352.