РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Часопис цивілістики
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Одеська юридична академія»
Науки:
юридичні (14.02.2014) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
Спеціальності:
81 - Право (17.03.2020)
293 - Міжнародне право (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10996 від 15.02.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-4832(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4840(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Актуальні проблеми цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності, земельного права, питання рецепції римського права, дослідження догми римського права.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

048-7198811,097-531-80-57
FAX:
chasopis@ukr.net
Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65009