РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Чорноморський ботанічний журнал
Chornomorski Botanical Journal
Черноморский ботанический журнал
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Науки:
біологічні (24.10.2017) перереєстрація
біологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10565 від 02.11.2005

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1990-553X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2308-9628(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

"Чорноморський ботанічний журнал" публікує матеріали з усіх питань ботаніки, мікології і ліхенології, фітоекології, геоботаніки, географії рослин, історії флори і рослинності, еволюції рослинного світу, філогенії рослин, грибів і лишайників, ресурсознавства, інтродукції рослин, методики ботанічних досліджень, історії ботанічної науки, заповідної справи, охорони рослинного світу, загальної созології.

"Chornomorski Botanical Journal" contains material on all aspects of botany, mycology and lichenology, phytoecology, geobotany, plant geography, history of flora and vegetation, flora evolution, phylogeny of plants, fungi and lichens, resource studying, plant introduction, methods of botanical research, the history of plant science, protected areas, protection of flora, general sozology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0552)-32-67-17
FAX: (0552)-24-21-14
chornbotjourn@i.ua
Херсонський державний університет кафедра ботаніки вул. Університетська, 27 м. Херсон, Херсонська область, 73000 Україна