РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Шевченкознавчі студії
останнє оновлення 03-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філологічні (07.10.2015) перереєстрація
філологічні (27.04.2023)
Спеціальності:
035 - Філологія (27.04.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16159-4631Р від 11.12.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-4094(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу. Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 239-34-30
FAX:
shevchenko.center@gmail.com
Інститут філології, б-р. Т. Шевченка 14, м. Київ, 01033, Україна