РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Шевченкознавчі студії
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філологічні (07.10.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16159-4631Р від 11.12.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу. Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 239-33-02,239-31-69
FAX:

Інститут філології, б-р. Т. Шевченка 14, м. Київ, 01033, Україна