РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет будівництва і архітектури
Науки:
економічні (13.03.2017) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
технічні /05.23.08 / (22.12.2016) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (02.07.2020)
124 - Системний аналіз (02.07.2020)
125 - Кібербезпека та захист інформації (02.07.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (02.07.2020)
191 - Архітектура та містобудування (02.07.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (02.07.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (02.07.2020)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (26.11.2020)
132 - Матеріалознавство (26.11.2020)
133 - Галузеве машинобудування (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16038-45100Р від 20.11.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-501X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-9376(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику висвітлюється науковий і практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

063-262-85-26
FAX:
maxoha@ukr.net
пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03680, Україна