РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Электронная микроскопия и прочность материалов
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Науки:
технічні (29.09.2014)
фізико-математичні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15764-4236Р від 12.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірка присвячена актуальним питанням фізичного матеріалознавства, включає роботи по дослідженню взаємозв"язку структури і фізіко-механічніх властивостей як металевих сплавів (переважно сплавів з малою щільністю — алюмінієвих, титанових, магнієвих), так і ряду інтерметалідних і керамічних матеріалів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380(44)4241301,380(44)4243573
FAX: 380(44)4242131

Київ-142, Україна, 03680, вул.Кржижановського 3, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України