РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Юридична психологія
Legal Psychology
Юридическая психология
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія внутрішніх справ МВС України
Науки:
юридичні (13.07.2015) перереєстрація
психологічні (07.10.2015) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
053 - Психологія (17.03.2020)
081 - Право (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21321-11121 ПР від 26.03.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-4682(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-4690(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Висвітлення проблем юридичної психології і її роль у правоохоронній діяльності, законодавство: стан, проблеми, шляхи реформування

Coverage of legal psychology and their role in law enforcement activities, legislation: state, problems and ways of reforming

Анализ проблем юридической психологии, её роль в правоохранительной деятельности, законодательство: состояние, проблемы, пути реформирования

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 249-09-33
FAX:
rvc@naiau.kiev.ua
вул. Народного ополчення, 9, м. Київ, Україна, 03035