РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Юридичний часопиc Національної академії внутрішніх справ МВС України
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія внутрішніх справ
Науки:
юридичні (11.07.2016) перереєстрація
юридичні (28.12.2019)
Спеціальності:
081 - Право (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 25016-14956 ПР від 19.10.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-4216(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-4313(online)
Мова повного тексту:

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Наукове забезпечення законотворчого процесу, правозастосовної практики в державі, висвітлення проблем юридичної та суміжних наук і їх роль в удосконаленні правоохоронної діяльності, рекомендації у практику правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, використання результатів наукових досліджень у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів МВС України.

Promotion of the results of scientific and legislative work on the formation and implementation of state policy in the sphere of protection of the rights and freedoms of citizens, interests of society and the state from illegal encroachments, the disclosure of departmental priorities reforming education and science.

Популяризация результатов научной и законотворческой деятельности по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, раскрытие приоритетных направлений реформирования ведомственного образования и науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 249-09-33
FAX:

вул. Народного ополчення, 9, м. Київ, 03035, Україна