РЕЄСТР наукових фахових видань України

Art of medicine
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя В
Засновник(и):
ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
Науки:
медичні (28.12.2017) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22689-12589Р від 24.03.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-1455(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Французька, Польська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-4250(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Французька, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У галузях медицини, біології, фізичного виховання та реабілітації за науковими спеціальностями: медичні науки: акушерство та гінекологія, внутрішні хвороби, хірургія, урологія, онкологія, педіатрія, кардіологія, ревматологія, інфекційні хвороби, ендокринологія, нервові хвороби, психіатрія, наркологія, офтальмологія, оториноларингологія, шкірні та венеричні хвороби, травматологія та ортопедія, стоматологія, лікувальна фізкультура, пульмонологія, клінічна фармакологія, медична біохімія, мікробіологія, епідеміологія, соціальна медицина та охорона здоров'я, гістологія, цитологія, ембріологія, нормальна анатомія, патологічна анатомія, нормальна фізіологія, патологічна фізіологія, фармакологія, імунологія та алергологія, біологічні науки: патологічна фізіологія, фармакологія, біохімія, нормальна анатомія, фізіологія людини і тварин, ботаніка, вірусологія, мікробіологія, зоологія, радіобіологія, біофізика, молекулярна біологія, екологія, гістологія, цитологія, ембріологія, молекулярна генетика, біоінформатика, фізичне виховання та реабілітація.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(0342) 53-32-95 53-79-84
FAX: (03422) 2-42-95
artofmedicine@ifnmu.edu.ua artmedifdmu@gmail.com
Україна, 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, Івано-Франківський національний медичний університет