РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Агрологія
Agrology
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Науки:
сільськогосподарські (28.12.2017) перереєстрація
ветеринарні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (04.04.2018) перереєстрація
сільськогосподарські (15.10.2019)
Спеціальності:
101 - Екологія (15.10.2019)
201 - Агрономія (15.10.2019)
202 - Захист і карантин рослин (15.10.2019)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23436-13276ПР від 08.06.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-7285(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-4899(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-6106(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-6114(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Узагальнення та розповсюдження результатів науково-практичних досліджень з метою впровадження у сільськогосподарське виробництво та використання у навчальному процесі

The News of Dnipropetrovs’k State Agrarian University is the accredited research magazine, that is included into the list of special editions by the Supreme Certification Commission of Ukraine. It is published four times per year. Research subjects: - Ecology and soil re-cultivation; - Usage of bio-active preparations; - Genetics and selection of agricultural plants; - Melioration and irrigated farming; - Raising pedigree groups of pigs and sheep; - Mounting the soil-cultivating machines with the active working parts; - Technology of manufacturing in plant growing sphere and animal breeding; - Technology of preservation and processing agricultural products; - Agro industrial complex in the market economy; - Technology of preservation and processing agricultural products .

Наши научно -практические интересы: Экология и рекультивация земель; Использование биологически активных препаратов гумусовой природы; Генетика и селекция сельскохозяйственных культур; Мелиорация и орошаемое земледелие; Создание породных групп свиней и овец; Конструирование и создание почвообрабатывающих машин с активными рабочими органами; Технология производства продуктов растениеводства и животноводства; Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; АПК в рыночной экономике; Ветеринарная медицина.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(056) 713-51-75,745-53-76
FAX: (056) 744-08-67
info@dsau.dp.ua redviddday@i.ua
вул. Ворошилова, 25, кімн. 134, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49600