РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки»
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Technical Sciences»
останнє оновлення 14-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Науки:
технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
144 - Теплоенергетика (17.03.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (02.07.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (02.07.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22895-12795Р від 11.08.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-5941(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-595X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 529-00-58,38 (096) 488-54-86,38 (063) 038-58-16,38 (063) 876-52-91 (Viber,Telegram,WhatsApp).
FAX:
crimea.tnu@gmail.com
м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33