РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Діагностика і лікування оральної та щелепно-лицевої патології
Диагностика и лечение оральной и челюстно-лицевой патологии
Diagnostics and Treatment of oral and Maxillofacial Pathology
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»
ТОВ «ОМФ ПАБЛІШИНГ»
Науки:
медичні (28.12.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22251-12151Р від 28.07.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-2086(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2522-1965(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Тематика

Диагностика и лечение оральной и челюстно-лицевой патологии», присвячений найактуальнішим питанням оральної та щелепно-лицевої хірургії, пародонтології, променевої діагностики і патоморфології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (097) 3015592
FAX:
i.i.fesenko@dtjournal.org
вул. Сімферополька, буд. 13-А, офіс 121, м. Київ, 02096, Україна