РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічний журнал Одеського політехнічного університету
Economic journal Odessa polytechnic university
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний політехнічний університет
Науки:
економічні (28.12.2017) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020)
071 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (17.03.2020)
073 - Менеджмент (17.03.2020)
075 - Маркетинг (17.03.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22841-12741ПР від 07.08.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-103X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-6384(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Видання висвітлює проблематику стану та перспектив розвитку економіки як у світовому так й у регіональному масштабі. На сторінках журналу розміщуються результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень в областях економіки, підприємництва, менеджменту, маркетингу, логістики. Висвітлюються актуальні питання економіки та управління, інформаційного та математичного забезпечення економічних процесів, інновацій, інвестицій, конкурентоспроможності та сучасних проблем регіонального розвитку

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048) 705-83-38
FAX:
print.economics.opu@gmail.com,print.economics@opu.ua
65044, м. Одеса, Одеська область, проспект Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, кабінет 541a