РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Електротехнічні та комп’ютерні системи
Электротехнические и компьютерные системы
Electrotechnic and computer systems
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний політехнічний університет
Науки:
технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
фізико-математичні (26.11.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (26.11.2020)
122 - Комп’ютерні науки (26.11.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (26.11.2020)
124 - Системний аналіз (26.11.2020)
125 - Кібербезпека та захист інформації (26.11.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (26.11.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (26.11.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17951-6801ПР від 26.07.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2221-3937(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2221-3805(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Друкуються результати наукових досліджень, які стосуються розробки сучасних автоматизованих електромеханічних систем, проектування електромеханічних перетворювачів та електричних апаратів, механотроніки і комп’ютерних систем та їх компонентів, інформаційних інтелектуальних систем, комп’ютерних мереж та захисту інформації в комп’ютерних системах

Журнал, выпускаемый четыре раза в год, рассчитан на инженеров и научных работников, занимающихся исследованием, проектированием и эксплуатацией электротехнических и компьютерных систем и их компонентов, а также на преподавателей и студентов высших учебных заведений соответствующих специальностей.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(048)705-84-54,38(093)540-38-41,38(099)797-23-11
FAX: 38(048)705-84-54
eltecs.onpu@gmail.com
Одеський національний політехнічний університет, пр-т Шевченка, 1, м. Одеса, Одеська область, 65044, Україна