РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник праць зоологічного музею
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний науково-природничий музей НАН України
Науки:
біологічні (28.12.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14637-3608 Р від 19.09.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0132-1102(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Інформування фахівців-біологів та музеєзнавців про стан розвитку музейної справи та сучасні дослідження у галузі зоології, екології, загальних питань біології та охорони природи

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 234-70-16
FAX:
zoomus@museumkiev.org
Зоологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України, вул. Б. Хмельницького, 15, к. 122, Київ, 01601, Україна