РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Історико-політичні студії
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науки:
історичні (28.12.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19691-9491 Р від 04.12.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-217X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Метою видання є ознайомлення наукової громадськості та суспільства в цілому із новітніми науковими дослідженнями в галузі історії, політології, інших соціальних наук. Видання є неко-мерційним і розраховане на широке коло читачів - науковців, педагогів, студентів, громадсько-політичних діячів, усіх, хто цікавиться історією, міжнародними відносинами і громадсько-політичним життям України.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 205-54-86,(044) 489-09-28
FAX:
anazarchuk@ukr.net pol_hist_kneu@ukr.net
проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680, Україна