РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Львівський філологічний часопис
Lviv Philological Journal
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Науки:
філологічні (28.12.2017) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22916-12816 Р від 12.07.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-340X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Німецька, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-3418(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Німецька, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Тематична спрямованість: актуальні проблемні питання різних галузей філології, новітніх методів викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

096 632-27-39
FAX:
editor@philologyjournal.lviv.ua
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Львівська область, 79000