РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Маркетинг і цифрові технології
Marketing and Digital Technologies
останнє оновлення 08-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний університет «Одеська політехніка»
Науки:
економічні (28.12.2017) перереєстрація
економічні /За виключенням: 04.00.19, 08.00.06, 08.00.07, 20.01.05, 20.01.07, 21.04.01, 21.04.02, 21.08.01 / (18.12.2018)
Спеціальності:
051 - Економіка (18.12.2018)
071 - Облік і оподаткування (18.12.2018)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (18.12.2018)
073 - Менеджмент (18.12.2018)
075 - Маркетинг (18.12.2018)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (18.12.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24901-14841ПР від 17.06.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9087(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-434X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

«Маркетинг і цифрові технології»- знайомити професіоналів з новітніми науковими розробками, які поєднують маркетинг і цифрові технології.

Mission of the journal «Marketing and Digital Technologies» - to introduce professionals with the latest scientific developments that combine marketing and digital technology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 048 705-84-43,,38 066 738-85-33
FAX:
mar.didg.tech@gmail.com
Одеський національний політехнічний університет проспект Шевченка, 1, м. Одеса, Одеська область, 65044