РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Підприємництво та інновації
останнє оновлення 04-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»
Науки:
економічні (28.12.2017) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21478-11278Р від 04.08.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-3583(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-6237(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Науковий журнал «Підприємництво та інновації» призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та практичними питаннями щодо дослідження бізнес-процесів і майбутніх тенденцій підприємництва, інновацій та управління бізнесом.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (098) 051 45 40
FAX:
editor@ei-journal.in.ua
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", корп. 1 (ліве крило), проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна