РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Радіоелектроніка та інформатика
Радиоэлектроника и информатика
Radioelectronics & informatics
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Харківський національний університет радіоелектроніки
Науки:
технічні (28.12.2017)
фізико-математичні (28.12.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12097-968 ПР від 14.12.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1563-0064(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Російська, Англійська

Тематика

Комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, системи та процеси управління, радіоелектроніка і телекомунікації, інформаційні технології в науці, освіті, культурі, медицині, економіці, екології, соціології

In accordance with the title, the journal reflects the directions of the following scientific fields: computer science and engineering, technical diagnostics, management systems and processes, radio engineering, telecommunications, electronics, information technologies in science, medicine, education, culture, business, sociology, ecology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(057)7021326
FAX:
ri@kture.kharkov.ua Svetlana.Chumachenko@nure.ua
пр. Науки, 14, кімн. 321, м. Харків, 61166, Україна