РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди
останнє оновлення 04-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет водного господарства та природокористування
Науки:
технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
Спеціальності:
192 - Будівництво та цивільна інженерія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23958-13798Р від 21.05.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2-3/р (із свідоцтва); 1-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2218-1873(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Російська, Англійська

Тематика

Наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технологій їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їх розрахунку. Висвітлені окремі питання з основ і фундаментів та підсилення будівель і споруд.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0362)-23-35-20
FAX:
kaf_ingconst@ukr.net
НУВГП, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33000