РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність
останнє оновлення 14-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Науки:
історичні (28.12.2017) перереєстрація
історичні (02.07.2020)
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (02.07.2020)
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16445-4917Р від 19.02.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2223-1196(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Збірник містить наукові статті, присвячені актуальним проблемам історії та культури України. Аналізуються наукові та суспільно-політичні виклики, що постають перед сучасними істориками. Розглядаються особливості державно-соборного процесу в Україні у новітню добу. Окреслено дискусійні проблеми українсько-польких відносин від найдавніших часів до сучасності. Увага дослідників зосереджена на явищі історичної пам’яті як одного із викликів на шляху до євроінтеграції.

This collection of studies contains articles on relevant issues in history and culture of Ukraine. They analyse academic and political challenges contemporary historians face. Published articles deal with state building and unification processes in Ukraine, highlight main points in Ukrainian-Polish relations, focus on phenomenon of historical memory as one of challenges of European integration processes.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0-22) 270-7022
FAX: (0-22) 270-7021
inukr@inst-ukr.lviv.ua
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, Львівська область, 79026, Україна