РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Юридична Україна
Legal Ukraine
Юридическая Украина
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН
ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер»
Науки:
юридичні (28.12.2017) перереєстрація
юридичні (02.07.2020)
Спеціальності:
081 - Право (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20180-9980 ПР від 06.08.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-9636(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите

Тематика

"Юридична Україна" пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)-411-69-08,(044)-411-64-03
FAX:
jukr@yurincom.kiev.ua
вул. Героїв Дніпра, 31-б, м. Київ, 04209, Україна