РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Опір матеріалів і теорія споруд
Strength of Materials and Theory of Structures
останнє оновлення 13-10-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Київський національний університет будівництва і архітектури
Науки:
технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
191 - Архітектура та містобудування (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15384-3956 Р від 26.06.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-2547(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наведено статті з результатами досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності і пластичності. Особливу увагу приділено розробці й розвитку методів розрахунку міцності, стійкості, динаміки просторових конструкцій з урахуванням геометричної нелінійності, пластичних властивостей руйнування матеріалів, питанням чисельної реалізації рішень на ЕОМ, дослідженню напружено-деформованого стану тіл складної структури при сталих і змінних у часі навантаженнях, включаючи випадкові впливи.

Investigation, development and numerical implementation of stress-strained state calculating methods for the space structure with taking into account:force, temperature and electromagnetic excitation, physical nonlinearity and material fracture, geometrical nonlinearity, complex structure of objects under consideration, dynamic excitation including random and impact influences, stability loss and postbuckling behaviour.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
InfoBase Index (IBI)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Пискунов
Сергій Олегович
доктор наук (технічні), професор, Професор кафедри будівельної механіки Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ, h-index: 2, Scopus ID: 7004154344, Напрям наукової діяльності – створення ефективних чисельних підходів до розв’язання задач фізично-нелінійного деформування і континуального руйнування в умовах тривалого термосилового навантаження, задач деформування тіл з тріщинами, визначення лінійних і нелінійних параметрів механіки руйнування, моделювання росту тріщин та визначення несучої здатності і ресурсу просторових об’єктів.

Контактні дані

(044) 248-3040
FAX: (+38044) 248-30-49
omtc@knuba.edu.ua
просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ-37, Україна, 03680