РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій
Herald of Kiev Institute of Business and Technology
останнє оновлення 11-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ТОВ «Київський інститут бізнесу та технологій»
Науки:
психологічні (24.10.2017) перереєстрація
економічні (22.12.2016) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
психологічні (02.07.2020)
історичні (02.07.2020) відмова
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
53 - Психологія (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
113 - Прикладна математика (02.07.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (02.07.2020)
32 - Історія та археологія (02.07.2020) відмова

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8801 від 01.06.2004 р.

Вид видання: збірник Періодичність: 3/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-1820(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-1839(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення актуальних проблем економіки, філософії, управління, інформаційних технологій, економічного аналізу, сучасного стану України, втілення нових ідей і технологій в галузі економіки і фінансів, які впливають на ефективність ведення бізнесу, ознайомлення з новим методологічним забезпеченням економічної, соціальної та фінансової сфери, яке впливає на соціально-економічний розвиток суспільства.

Focus and Scope: the current problems of the economy, philosophy, management, information technologies, economic analysis, the current state of Ukraine, implementation of new ideas and technologies in the field of economy and finance, which affect the efficiency of the business, familiarization with new methodological support of economic, social and financial sphere, which affects the socio-economic development of society.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
Scilit (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 331 61,+38 (050) 384 59 36
FAX:
visnyk@kibit.edu.ua,herald@kibit.edu.ua
Контактна особа Кушнір Ольга Ярославівна
пр. Зоряний, 1/5, м. Київ, 04078, Україна