РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Машинознавство та САПР
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Engineering and CAD
Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Машиноведение и САПР
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5256 від 02.07.2001

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-0775(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Російська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Проблематика: кінематика, динаміка, напружено-деформований стан елементів сучасних машин, а також методи, моделі та системи їх автоматизованого проектування.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707-69-02
FAX:
tma@tmm-sapr.org
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна, каф. ТММ і САПР