РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology
Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Новые решения в современных технологиях
останнє оновлення 16-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (17.03.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (17.03.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (17.03.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (17.03.2020)
181 - Харчові технології (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23776-13616Р від 14.02.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-5459(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-4295(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Російська, Англійська

Тематика

Проблематика: висвітлюються питання інформаційних технологій, системи управління,енергетичні питання,хімічні технології,екологія,безпека життєдіяльності, технології конструкційних матеріалів, машинобудування, технології та обладнання харчових виробництв.

Energy, engineering and structural materials technology; information technology and control systems; chemical and food technology, ecology modern instrumentation technology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (050) 288-10-27,38 (066) 3567626
FAX:
vestnik.nsmt@gmail.com
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна, Рада молодих учених і спеціалістів РМУС.