РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика»
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice
Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: «Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика»
останнє оновлення 16-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23781-13621Р від 14.03.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-3944(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Проблематика: публікація статей за тематикою: електричні машини,електричні апарати, теоретичні основи електротехніки, сильні електричні і магнітні поля, комп’ютерне моделювання, використання електротехнологій, пристрої та методи неруйнівного контролю, електричний транспорт, інформація, гіпотези, думки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707-69-76
FAX:
varshamova.i.s.@gmail.com
Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна, каф. «Електричних апаратів».