РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукове сходження: Фармацевтичні науки
ScienceRise: Pharmaceutical Science
останнє оновлення 01-12-2021
Категорiя А
Засновник(и):
ПП "Технологічний центр"
Національний фармацевтичний університет
Науки:
фармацевтичні (09.03.2016) перереєстрація
фармацевтичні (07.05.2019)
Спеціальності:
226 - Фармація, промислова фармація (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22003-11903Р від 07.04.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-4844(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2519-4852(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основним завданням журналу "ScienceRise: Pharmaceutical Science" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в галузі фармацевтичних наук.

The main objective of the journal "ScienceRise: Pharmaceutical Science" is the publication of scientific articles in order to disseminate the most relevant and important information in in field Pharmaceutical Science.

Основной задачей журнала "ScienceRise: Pharmaceutical Science" является публикация научных статей с целью распространения наиболее актуальной и важной информации в сфере фармацевтических науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
CrossRef
WorldCat
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Scientific Indexing Services (SIS)
SHERPA/RoMEO
Advanced Sciences Index (ASI)
General Impact Factor (GIF)
InfoBase Index (IBI)
Journalindex
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
GIGA Information Centre
New Journal Impact Factor (NJIF)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Indian Science
Journals Impact Factor (JIF)
International Institute of Organized Research (I2OR)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Cosmos Impact Factor (CIF)
International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI)
AE Global Index (AEGI)
JOURNAL FACTOR
Ulrichsweb Global Serials Directory
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Impact Factor Services for International Journals (IFSIJ)
International Scientific Journal (ISJ)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (057) 750-89-90,+38 (093) 973-05-48,+38 (096) 645-23-68,+38 (099) 714-27-95
FAX:
sr7508990@gmail.com
вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, м. Харків, Харківська область, 61145, Україна