РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Physical education of students (АНАЛОГ Физическое воспитание студентов: ISSN 2075-5279 (Russian ed. Print), ISSN 2223-2125 (Russian ed. On line). Мова публікацій - російська)
останнє оновлення 10-02-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Науки:
педагогічні (22.12.2016) перереєстрація
фізичне виховання і спорт (13.03.2017) перереєстрація
педагогічні /13.00.02 / (07.05.2019)
фізичне виховання і спорт (11.07.2019)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (07.05.2019)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (07.05.2019)
17 - Фізична культура і спорт (11.07.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р. (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-7250(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Журнал вітає статті з різних аспектів фізичного виховання, спорту і здоров'я студентів, що охоплюють наукові дослідження в суміжних областях, таких як біомеханіка, кінезіології, медицина, психологія, соціологія, технологія спортивного обладнання, дослідження ефективності тренування і спортивного відбору, працездатності, збереження здоров'я та інших міждисциплінарних напрямків.

The Journal welcomes articles on different aspects of physical education, sports and health of students which cover scientific researches in the related fields, such as biomechanics, kinesiology, medicine, psychology, sociology, technologies of sports equipment, research in training, selection, physical efficiency, as well as health preservation and other interdisciplinary perspectives.

Журнал приветствует статьи по различным аспектам физического воспитания, спорта и здоровья студентов, охватывающих научные исследования в смежных областях, таких как биомеханика, кинезиология, медицина, психология, социология, технология спортивного оборудования, исследования эффективности тренировки и спортивного отбора, работоспособности, сохранения здоровья и других междисциплинарных направлений.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CAB Abstracts
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
WorldCat
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Scilit (A database of scientific & scholarly literature)
Academic Journals Database
Google Scholar
CORE
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Open Academic Journals Index (OAJI)
AcademicKeys
EBSCOhost Open Science Directory
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Худолий
Олег Михайлович
Khudolii
Oleg
доктор наук (фізичне виховання і спорт), професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Україна, Харків, ORCID: 0000-0002-5605-9939, ResearcherID: A-7665-2016

Контактні дані

099 430 69 22
FAX:
sportart@gmail.com
а/с 11135, м. Харків-68, Харківська область, 61068, Україна