РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка
останнє оновлення 11-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Українська інженерно-педагогічна академія
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
Науки:
економічні (10.05.2017) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)
241 - Готельно-ресторанна справа (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-0654(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

123 456 78 90
FAX: 123 456 78 90

м. Харків, Харківська область