РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Енергетика і автоматика
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
144 - Теплоенергетика (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2223-0858(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення теоретичних та прикладних питань науки, техніки та виробництва в галузі енергетики та автоматики

Тheoretical and applied sciences, technology and industry in the field of energy and automation

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Research Papers in Economics (RePEc)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)527-85-22
FAX:

03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12