РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Європейські історичні студії
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
історичні (09.03.2016) перереєстрація
історичні (28.12.2019)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (28.12.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-048X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлюються європейські інтеграційні процеси, зовнішня політика країн Європейського союзу, євроінтеграція України, європейська історія та міжнародні відносини

The “European Historic Studies” journal publishes research works which touch upon the process of the European integration, the EU member-states’ foreign policy, the European integration of Ukraine, the European history and international relations.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380) 663-600-080
FAX: (044) 239-34-24
european.historical.studies@gmail.com
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн.