РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інженерні та освітні технології
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Науки:
педагогічні (07.10.2015) перереєстрація
педагогічні /За виключенням: 21.07.03 / (07.11.2018)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (07.11.2018)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-9770(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих та педагогічних наук, актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, розвиток науки, освіти і виробництва

The journal publishes only original and peer-reviewed articles containing new results of fundamental andengineering research at technics, natural and educational science.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (05366) 3-11-47
FAX:
eetecs.journal@gmail.com
КрНУ, ІЕЕСУ, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область, 39600, Україна