РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові доповіді НУБіП України
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
сільськогосподарські (04.07.2013) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
ветеринарні (04.07.2013) перереєстрація
ветеринарні (17.03.2020)
біологічні (10.10.2013) перереєстрація
біологічні (17.03.2020)
технічні (17.01.2014) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
91 - Біологія (17.03.2020)
101 - Екологія (17.03.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (17.03.2020)
201 - Агрономія (17.03.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020)
205 - Лісове господарство (17.03.2020)
206 - Садово-паркове господарство (17.03.2020)
211 - Ветеринарна медицина (17.03.2020)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (17.03.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2223-1609(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Генетика, біологія, біотехнологія; природничі науки; агрономія; землеробство, рослинництво, ґрунтознавство, агрохімія, селекція, плодоовочівництво, післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; ветеринарна медицина; якість і безпека сільськогосподарської продукції; переробка та зберігання продукції; лісівництво і декоративне садівництво; механізація, електрифікація та автоматизація АПК.

Genetics, biology, biotechnology; science; agronomy; agriculture, plant science, soil science, Agrochemistry, breeding, horticulture, post-harvest handling, storage and processing of crop production technology production and processing of livestock products; veterinary medicine; quality and safety of agricultural products; processing and storage of products; forestry and decorative gardening; mechanization, electrification and automation of agriculture.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

8(044) 527-87-20
FAX:
dopovidi_nubip@ukr.net
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15