РЕЄСТР наукових фахових видань України

Новітні агротехнології
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Науки:
сільськогосподарські (09.03.2016) перереєстрація
сільськогосподарські (28.12.2019) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
Спеціальності:
201 - Агрономія (28.12.2019)
202 - Захист і карантин рослин (28.12.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (17.03.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р. (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-1303(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітній технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Тhe highlights of findings in various aspects of newest technologies of growing, processing and storage of plant products as well as of related branches of agricultural production

Освещяются результаты научных исследований по актуальным вопросам новейших технологий выращивания, переработки и хранения продукции растениеводства, а также связанных с ними отраслей сельскохозяйственного производства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 275-46-11
FAX:
new_agro@ukr.net
Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины ул. Клиническая, 25 г. Киев-141, Украина 03141